Kwalifikacje protetyka słuchu.


Problemy ze słuchem to coraz częściej pojawiający się problem wśród ówczesnego społeczeństwa. Na zaburzenia ze słuchem ma wpływ wiele czynników, a wśród nich można wyróżnić: niezdrowy tryb życia, szkodliwe czynniki środowiska zewnętrznego, złe i niesprzyjające warunki pracy, starzenie się organizmu czy przeszłymi chorobami organizmu. Aby móc zapobiec różnorakim problemom związanym z odbieraniem dźwięku należy w odpowiedni sposób dbać o stan zdrowia oraz prawidłowo wykonywać powierzoną pracę. W przypadkach pojawienia się zaburzeń słuchu należy udać się do specjalisty, który zbada, zdiagnozuje problem, a także dobierze odpowiednie metody i środki pomocy. protetyk słuchu Poznań, to osoba zajmująca się diagnostyka, analizą, badaniami i leczeniem słuchu. Jest to osoba, która posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas pracy w gabinecie protetyki słuchu, a także ukończyła odpowiedni kurs z zakresu protetyki słuchu. Specjalistą może także stać się osoba, która otrzymała dyplom mistrza w zawodzie protetyka, ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na kierunku protetyki słuchu lub ukończyła szkołę policealną i uzyskała tytuł zawodowy protetyka słuchu.