BHP w każdej firmie

Podczas wykonywania swoich codziennych obowiązków pracownik zazwyczaj skupia się na ich szybkim i skutecznym zrealizowaniu. Nie myśli jednak o tym, czy pracuje w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób w firmie. Tymczasem bezpieczeństwo zawsze powinno być priorytetem. Zasady bezpiecznego wykonywania pracy określa BHP. BHP w firmie są obowiązkowo przekazywane każdemu pracownikowi. Bez względu na […]