Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych


Błyskawiczny rozwój technologii sprawia, że w obecnych czasach mamy możliwość korzystania z coraz bardziej innowacyjnych metod naprawy. Jeszcze do niedawna uszkodzenie jakiegokolwiek sprzętu wiązało się z olbrzymim utrapieniem, albowiem trudne było zdiagnozowanie problemu i naprawienie urządzenia na tyle skutecznie, aby mogło z powrotem pełnić swoje funkcje bez żadnych zastrzeżeń. Obecnie drobne uszkodzenia nie są już żadnym problemem, ponieważ można je sprawnie eliminować z pomocą badań termowizyjnych, które wykorzystuje się między innymi do badania rozdzielni elektrycznych. Badania termowizyjne opierają się na wykorzystaniu światła podczerwonego, dzięki czemu są nie tylko skuteczne, ale również bezpieczne dla naszego zdrowia. Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych umożliwiają wykrycie usterek i ewentualnych anomalii występujących w rozdzielniach, dzięki czemu mogą być traktowane nie tylko jako sposób naprawy urządzenia, ale również jako skuteczna prewencja.

Rozdzielnice elektryczne służą do łączenia, przerywania i rozdzielania obwodów elektrycznych za pomocą wyłącznika. Ich zastosowanie jest przydatne w wielu gałęziach przemysłu, jednak – podobnie jak wszystkie urządzenia – co jakiś czas mogą przestać prawidłowo realizować swoje funkcje. Kiedy dochodzi do jakiejkolwiek usterki w rozdzielni elektrycznej, to należy jak najszybciej zdiagnozować zaistniały problem, ponieważ jego zbagatelizowanie może zakończyć się poważną awarią, a nawet pożarem. Pomóc w tym mogą badania termowizyjne. Polegają one na sprawdzeniu stanu zabezpieczeń oraz ocenieniu, czy istnieją przegrzane elementy, które mogą zaburzać pracę rozdzielni. Pomiar ten powinien być wykonany przez specjalistę, który posiada nie tylko duże doświadczenie w tej dziedzinie, ale również dysponuje profesjonalną kamerą termowizyjną. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich osób pracujących w zakładach przemysłowych badania rozdzielni elektrycznych powinny być przeprowadzane regularnie, najlepiej co najmniej jeden raz w roku.

Odwiedź nas na: https://termostop.pl/