Czym są ekrany spawalnicze?


W różnych miejscach pracy, z uwagi na ich specyfikację, zazwyczaj konieczne staje się stosowanie pewnych dodatkowych zabezpieczeń. Jakąś formą uzupełniającego zabezpieczenia są nawet ekrany spawalnicze. To takie niepozorne, aczkolwiek niesamowicie funkcjonalne i użyteczne przegrody, które mają za zadanie osłonić wybraną przestrzeń i odgrodzić ją od promieniowania świetlnego. Mówi się tu głównie o promieniowaniu podczerwonym, ale nie tylko, bo nawet promieniowanie ultrafioletowe, zwłaszcza emitowane w większej ilości, potrafi okazać się dla człowieka bardzo szkodliwe.

Te dwa typy promieniowania w różnych miejscach mogą być emitowane głównie przez łuk spawalniczy. Z tego właśnie względu zabezpieczające przed nimi ekrany nazywa się właśnie ekranami spawalniczymi. Mimo iż odgrywają one bardzo ważną rolę, same w sobie wyglądają niepozornie, albowiem przypominają lekkie mobilne konstrukcje, które tworzy się ze stalowych grubszych prętów, na których zawieszana jest materiałowa plandeka, tworzona zwykle z folii spawalniczej o określonym kolorze.

Ekran spawalniczy ma za zadanie ochronić te osoby, które będą akurat przebywać w pobliżu stanowisk spawalniczych, czyli np. będą obok nich przechodzić. Takich stanowisk zwykle nie da się bowiem utworzyć zupełnie oddzielnie. Na ogół nie da się ich odgrodzić w stu procentach od pozostałych stanowisk, na których swoją pracę wykonują inne osoby. Z tego względu wypadałoby przynajmniej jakoś je osłonić, na co mają pozwalać ekrany spawalnicze. To bardzo ważne, by rzeczywiście stosować je tam, gdzie na co dzień (albo i nawet okazjonalnie) wykonywane są prace spawalnicze.

Pracodawca nie może bowiem dopuścić do tego, by jakakolwiek osoba zupełnie przypadkiem naraziła się na kontakt z zagrażającym jej promieniowaniem – podczerwonym bądź ultrafioletowym albo nawet drobnymi rozbłyskami światła niebieskiego. Wszystkie te czynniki są dla człowieka poważnym zagrożeniem. Mogą zagrażać skórze, ale zdecydowanie najgorzej wpływają na wzrok, który są w stanie nieodwracalnie uszkodzić.

Ekrany spawalnicze od producenta: https://izolacyjnie.pl